Demos butik

Musik

 

Nyudgivelse: Bryd det ned ..Byg det op

Single med Karina Willumsen - 50 kr

 12247137 909204845826735 662417095911855060 n

Vinyler:

Her kan du downloade Slumstormerpladen 

Pris 150 kr.

128056 b slumstormer næven

 

 

 

 

 

 

 

CD`ere

Nyudgivet musik fra Demos.

CD`erne kan ikke downloades.

 Pris 120

1.majpladen

Klik på billedet af 1. Maj og læs om udgivelsen

 

lilleslum 76394576

 

b sse pladen 4e036e21c396d

 

Pris 60 kr.

kvindenostalgi 4ed514911e85a

 

 Latinamerikansk folkesanger

pris: 100 kr.

Ali Primera billede af cd 002

 

 

Nyhedsbreve

Pris 30 kr. for Nyhedsbreve

 

Demos Nyhedsbrev 116

Specialudgave v. 70 - året for Befrielsen

805364070 armbind

 

 

 

Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig.

Nyhedsbrevet kan bestilles på demos@demos.dk kr. 60 incl. porto

 

  

 6102395-germany-dresden-remembered

 Krig Kontrol og Kaos. Nyhedsbrev nr.114/15. 

Om NATO, flyindkøb og droneanvendelse

 

 

.forside nyhedsbrev 11112 Det antimuslimsk univers i krig. Nyhedsbrev nr. 112/13

 

forside ukraine 1 Det store magtspil - Med Ukraine i fokus. Nyhedsbrev nr. 109/111

 

forsidekommunal Kommunalvalget 2013. De højrepopulistiske og ekstremistiske smågrupper. Nyhedsbrev nr.108

 

 

 bombedrabet 

Om henvendelse til Justitsministeren vedr. Blood and Honours forbindelse til bombedrabet i Søllerødgade og den tyske NSU sag. Nyhedsbrev nr. 107

 

aarsskrift2012 

Højreekstremisme: Blodig Alvor.

Nyhedsbrev nr. 106

Bombeangreb og drabene i Norge.

 

 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 31 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 40 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 44 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 49 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 56 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 31 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 69 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 72 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 85 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 156
8. MARTS-INITIATIVETS KOMMENTARER TIL RAMBØLLUNDERSØGELSEN
’KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONSEFTERSPØRGSLEN’
 
Udgivet af Ligestillingsministeriet, maj 2013
 
Oplysninger om 8. marts-initiativet - et netværk af 30 sociale institutioner, kvindeorganisationer og politiske partier og fagforbund, der arbejder for at begrænse prostitution, sexkøb og menneskehandel - kan findes på www.8marts.dk.
 
UNDERSØGELSEN VISER DET, VI VIDSTE I FORVEJEN
 Danske mænd køber sex, fordi de kan, og fordi andre mænd gør det - sexkøb er en del af det maskuline fællesskab og sammenhold
 Flertallet af danske mænd synes generelt, det er i orden at købe sex
 Sexkøberne har, udover deres køn, ikke noget fælles kendetegn – de kommer fra alle samfundslag og aldersgrupper og adskiller sig i det store hele ikke socioøkonomisk fra mænd, der ikke køber sex
 Sexkøberne sætter deres lyst til sex over hensynet til den prostituerede: selv om de forstår de prostitueredes levevilkår, ændrer det ikke deres grundindstilling til, at sexkøb er o.k.
 Sexkøberne begrunder deres sexkøb med et behov for bekræftelse, nærvær og uforpligtende sex - behov, de kunne få opfyldt uden at købe sex
 Der ligger et behov for magtudøvelse over for kvinder i mænds sexkøb
Ovennævnte fakta er allerede beskrevet i Claus Lautrups kundeundersøgelse fra 20051 og i udenlandske undersøgelser, herunder undersøgelser af sexkøbere i et sammenligneligt land som Sverige. Det er noget, vi allerede vidste i forvejen.
 
BEKYMRENDE UDVIKLING
 Antallet af sexkøbere er i perioden 2005 til 2013 steget med 2 pct.
 På trods af løbende statslige informationskampagner og stor mediedækning af og debat om både danske og udenlandske prostitueredes forhold, er der sket en vækst i antallet af sexkøbere Informationskampagner kan altså ikke siges at have haft en markedsreducerende effekt
 Gennemsnitsdebutalderen for sexkøbere er faldet med 3 år over de seneste 30 år og er nu 24,7 år
 Antallet af unge mænd, der køber sex, er steget. To ud af tre mænd debuterer, før de er fyldt 26 år
 Andelen af mænd, der køber sex mange gange, er på 36 procent – mere end en tredjedel
 Mere end halvdelen af de prostituerede i Danmark er fra udlandet og kan dermed potentielt være ofre for menneskehandel. Og danske mænd er velinformerede om handlede kvinders forhold
Alligevel køber mænd sex af udenlandske kvinder. De bortforklarer dette med, at kvinden ikke så bange eller usikker ud, da de købte hende
 Sexkøberne kender argumenterne mod prostitution og reflekterer over deres sexkøb og konsekvenserne for de prostituerede. Men denne refleksion har ingen betydning for deres grundlæggende holdning til at købe sex.
 
1. Undersøgelsen angiver, at 20 pct. mænd ændrer holdning – på kort sigt - efter at være blevet eksponeret for en case om handlede kvinders forhold. Men ingen udenlandske erfaringer viser, at informationskampagner har haft en markedsreducerende effekt. Når andelen af sexkøbere er vokset med 2 pct. siden 2005, i en periode, hvor der har været massiv information og debat om prostitueredes forhold og skadevirkningerne ved prostitution, er der intet belæg for, at endnu en informationskampagne vil have nogen langvarig og markedsreducerende effekt.
 
USANDHEDER BLIVER IKKE SANDE AF AT BLIVE GENTAGET
Ligestillingsministeren forsvarer (igen) i dagens mediedebat sin afvisning af at ville gøre det forbudt at købe sex, med, at antallet af sexkøbere er det samme i Sverige som i Danmark, og at et forbud mod købesex vil få prostitution til at gå under jorden. Begge dele er usandt.
 
 I Sverige viser en mindre undersøgelse, at andelen af sexkøbere faldet fra ca. 13 pct. til ca. 7 pct. siden lovens indførelse. Tendensen er ikke undersøgt blandt en større gruppe respondenter endnu. Men det faktum, at gadeprostitution er halveret, samtidig med at prostitutionsmarkedet generelt set ikke er vokset, gør det legitimt at konkludere, at markedet er stagneret på indendørsarenaen samt mindsket på udendørsarenaen, og at denne markedsreduktion må være betinget i en reduktion af efterspørgslen. Sverige har en af Europas mindste sexindustrier i forhold til indbyggertal.
 
2. Prostitutionen er ikke gået under jorden siden lovens indførelse ifølge politiet. Politiet har nemt ved at følge markedsudviklingen. De prostituerede anser politiet som en tryghed for dem, og volden mod prostituerede er ikke øget, siden loven blev indført i 1999.2 (En sammenfatning af de svenske resultater kan læses via dette link: http://www.8marts.dk/upl/12077/Faktaarkdensvenskesexkbslovnovember2012.pdf )
 
Derfor er det mærkeligt, at ligestillingsministeren i forbindelse med mediedækningen af lanceringen af sexkøbsrapporten har travlt med igen og igen at mene, at ovennævnte ikke er tilfældet. Tror han ikke på det svenske politi og den svenske rigsadvokat?
 
SPØRGSMÅL TIL LIGESTILLINGSMINISTEREN
 
1. Hvad får ligestillingsministeren til at tro, at en informationskampagne vil mindske efterspørgslen, når hverken danske eller udenlandske kampagner har kunnet formå dette tidligere?
 
2. Hvad vil en sådan – formentlig virkningsløs – informationskampagne koste skatteborgerne?
 
3. Sexkøberne fortæller, at magten over kvinden i prostitution er en af grundene til, at de køber sex. Prostitution udtrykker en større gruppe mænds behov for at undertrykke kvinder. Hvad vil ligestillingsministeren gøre ved denne uligestilling, når han ikke vil forbyde køb af sex?
 
4. Ministeren nævner regeringens Exitprojekt som et led i regeringens strategi til at bekæmpe menneskehandel. Men Exitprojektet henvender sig udelukkende til danske prostituerede. Der er
ingen tiltag i Danmark, der retter sig mod at få udenlandske kvinder ud af prostitution. Hvordan vil ligestillingsministeren bedre udenlandske prostitueredes mulighed for at komme ud af prostitution – de udgør mere end halvdelen af alle prostituerede i Danmark – når han ikke vil forbyde sexkøb?
 
5. Lene Espersen slog som justitsminister fast, at køb af sex af handlede kvinder var og kunne straffes som voldtægt. Ingen sexkøbende mænd er endnu blevet anholdt, sigtet og dømt for voldtægt af handlede kvinder. Under razziaer anholder politiet kun de prostituerede, ikke sexkøberne. Det er risikofrit at begå voldtægt mod udenlandske prostituerede. Hvad vil ligestillingsministeren gøre, for at mænd sigtes og straffes for de voldtægter, de begår mod handlede kvinder?
 
6. Danmark kritiseres for at behandle potentielle ofre for menneskehandel som illegale indvandrere og ikke som ofre, der har fået krænket deres grundlæggende menneskerettigheder. De fleste udenlandske prostituerede fængsles og udvises. Kun ganske få defineres som ofre for menneskehandel. Den danske identifikation af ofre for menneskehandel er blevet udsat for stærk kritik i GRETA-rapporten fra 2011 3(Ekspertgruppe under Europarådet, der skal tilse, at lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel, overholder konventionen). Mener ligestillingsministeren, at regeringen gør tilstrækkeligt for at opfylde sine forpligtelser til at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofrene?
 
7. Mener ligestillingsministeren, at det er i orden at betragte udenlandske prostituerede som illegale indvandrere?
 
8. Ligestillingsministeren henviser til, at Danmark har udvidet perioden for hjælp til kvinder i deres hjemlande, når de udvises fra Danmark efter endt refleksionsperiode. Stort set ingen kvinder tager imod tilbuddet om rehabilitering i deres hjemlande, punkt 1, formentligt fordi det er for farligt for dem. Punkt 2: Det er udelukkende de få kvinder, der defineres som ofre for menneskehandel, der får dette tilbud. Størstedelen af de udenlandske kvinder, der tages i razziaer, fængsles og udvises som illegale indvandrere. Synes ligestillingsministeren, at tilbuddet om repatriering i et halvt år i kvindernes hjemlande – et tilbud, stort set ingen tør benytte – er en god måde at hjælpe ofre for menneskehandel på?
 
9. GRETA kritiserer Danmark for kun at have givet opholdstilladelse til tre ofre for menneskehandel i perioden 2008-2010. Hvad er ligestillingsministerens holdning til at give ofre for menneskehandel, der ofte er truet på livet, hvis de vender hjem, opholdstilladelse med baggrund i de grove menneskerettighedskrænkelser, sexkøberne har udsat dem for?
 
10. Europarådets hovedformål er at forebygge og bekæmpe menneskehandel og samtidig garantere ligestilling mellem kønnene4. Konventionen anerkender dermed, at handel med kvinder til prostitution er et udtryk for manglende ligestilling. Samtidig anses menneskehandel for at være en grov menneskerettighedskrænkelse. Ligestillingsministerens svar på dette faktum har indtil videre været, at vi skal oplyse mænd endnu engang om, at de måske voldtager en slave, når de køber sex. Mener ligestillingsministeren, at en sådan oplysningskampagne vil fremme ligestillingen i Danmark og beskytte prostituerede kvinder tilstrækkeligt mod overgreb?
 
8. marts-initiativet maj 2013
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 31 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 40 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 44 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 49 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/fshare/fshare.php on line 56 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 31 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 69 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 72 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 85 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/demos.dk/httpdocs/plugins/content/flike/flike.php on line 156
8. MARTS-INITIATIVETS KOMMENTARER TIL RAMBØLLUNDERSØGELSEN
’KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONSEFTERSPØRGSLEN’
 
Udgivet af Ligestillingsministeriet, maj 2013
 
Oplysninger om 8. marts-initiativet - et netværk af 30 sociale institutioner, kvindeorganisationer og politiske partier og fagforbund, der arbejder for at begrænse prostitution, sexkøb og menneskehandel - kan findes på www.8marts.dk.
 
UNDERSØGELSEN VISER DET, VI VIDSTE I FORVEJEN
 Danske mænd køber sex, fordi de kan, og fordi andre mænd gør det - sexkøb er en del af det maskuline fællesskab og sammenhold
 Flertallet af danske mænd synes generelt, det er i orden at købe sex
 Sexkøberne har, udover deres køn, ikke noget fælles kendetegn – de kommer fra alle samfundslag og aldersgrupper og adskiller sig i det store hele ikke socioøkonomisk fra mænd, der ikke køber sex
 Sexkøberne sætter deres lyst til sex over hensynet til den prostituerede: selv om de forstår de prostitueredes levevilkår, ændrer det ikke deres grundindstilling til, at sexkøb er o.k.
 Sexkøberne begrunder deres sexkøb med et behov for bekræftelse, nærvær og uforpligtende sex - behov, de kunne få opfyldt uden at købe sex
 Der ligger et behov for magtudøvelse over for kvinder i mænds sexkøb
Ovennævnte fakta er allerede beskrevet i Claus Lautrups kundeundersøgelse fra 20051 og i udenlandske undersøgelser, herunder undersøgelser af sexkøbere i et sammenligneligt land som Sverige. Det er noget, vi allerede vidste i forvejen.
 
BEKYMRENDE UDVIKLING
 Antallet af sexkøbere er i perioden 2005 til 2013 steget med 2 pct.
 På trods af løbende statslige informationskampagner og stor mediedækning af og debat om både danske og udenlandske prostitueredes forhold, er der sket en vækst i antallet af sexkøbere Informationskampagner kan altså ikke siges at have haft en markedsreducerende effekt
 Gennemsnitsdebutalderen for sexkøbere er faldet med 3 år over de seneste 30 år og er nu 24,7 år
 Antallet af unge mænd, der køber sex, er steget. To ud af tre mænd debuterer, før de er fyldt 26 år
 Andelen af mænd, der køber sex mange gange, er på 36 procent – mere end en tredjedel
 Mere end halvdelen af de prostituerede i Danmark er fra udlandet og kan dermed potentielt være ofre for menneskehandel. Og danske mænd er velinformerede om handlede kvinders forhold
Alligevel køber mænd sex af udenlandske kvinder. De bortforklarer dette med, at kvinden ikke så bange eller usikker ud, da de købte hende
 Sexkøberne kender argumenterne mod prostitution og reflekterer over deres sexkøb og konsekvenserne for de prostituerede. Men denne refleksion har ingen betydning for deres grundlæggende holdning til at købe sex.
 
1. Undersøgelsen angiver, at 20 pct. mænd ændrer holdning – på kort sigt - efter at være blevet eksponeret for en case om handlede kvinders forhold. Men ingen udenlandske erfaringer viser, at informationskampagner har haft en markedsreducerende effekt. Når andelen af sexkøbere er vokset med 2 pct. siden 2005, i en periode, hvor der har været massiv information og debat om prostitueredes forhold og skadevirkningerne ved prostitution, er der intet belæg for, at endnu en informationskampagne vil have nogen langvarig og markedsreducerende effekt.
 
USANDHEDER BLIVER IKKE SANDE AF AT BLIVE GENTAGET
Ligestillingsministeren forsvarer (igen) i dagens mediedebat sin afvisning af at ville gøre det forbudt at købe sex, med, at antallet af sexkøbere er det samme i Sverige som i Danmark, og at et forbud mod købesex vil få prostitution til at gå under jorden. Begge dele er usandt.
 
 I Sverige viser en mindre undersøgelse, at andelen af sexkøbere faldet fra ca. 13 pct. til ca. 7 pct. siden lovens indførelse. Tendensen er ikke undersøgt blandt en større gruppe respondenter endnu. Men det faktum, at gadeprostitution er halveret, samtidig med at prostitutionsmarkedet generelt set ikke er vokset, gør det legitimt at konkludere, at markedet er stagneret på indendørsarenaen samt mindsket på udendørsarenaen, og at denne markedsreduktion må være betinget i en reduktion af efterspørgslen. Sverige har en af Europas mindste sexindustrier i forhold til indbyggertal.
 
2. Prostitutionen er ikke gået under jorden siden lovens indførelse ifølge politiet. Politiet har nemt ved at følge markedsudviklingen. De prostituerede anser politiet som en tryghed for dem, og volden mod prostituerede er ikke øget, siden loven blev indført i 1999.2 (En sammenfatning af de svenske resultater kan læses via dette link: http://www.8marts.dk/upl/12077/Faktaarkdensvenskesexkbslovnovember2012.pdf )
 
Derfor er det mærkeligt, at ligestillingsministeren i forbindelse med mediedækningen af lanceringen af sexkøbsrapporten har travlt med igen og igen at mene, at ovennævnte ikke er tilfældet. Tror han ikke på det svenske politi og den svenske rigsadvokat?
 
SPØRGSMÅL TIL LIGESTILLINGSMINISTEREN
 
1. Hvad får ligestillingsministeren til at tro, at en informationskampagne vil mindske efterspørgslen, når hverken danske eller udenlandske kampagner har kunnet formå dette tidligere?
 
2. Hvad vil en sådan – formentlig virkningsløs – informationskampagne koste skatteborgerne?
 
3. Sexkøberne fortæller, at magten over kvinden i prostitution er en af grundene til, at de køber sex. Prostitution udtrykker en større gruppe mænds behov for at undertrykke kvinder. Hvad vil ligestillingsministeren gøre ved denne uligestilling, når han ikke vil forbyde køb af sex?
 
4. Ministeren nævner regeringens Exitprojekt som et led i regeringens strategi til at bekæmpe menneskehandel. Men Exitprojektet henvender sig udelukkende til danske prostituerede. Der er
ingen tiltag i Danmark, der retter sig mod at få udenlandske kvinder ud af prostitution. Hvordan vil ligestillingsministeren bedre udenlandske prostitueredes mulighed for at komme ud af prostitution – de udgør mere end halvdelen af alle prostituerede i Danmark – når han ikke vil forbyde sexkøb?
 
5. Lene Espersen slog som justitsminister fast, at køb af sex af handlede kvinder var og kunne straffes som voldtægt. Ingen sexkøbende mænd er endnu blevet anholdt, sigtet og dømt for voldtægt af handlede kvinder. Under razziaer anholder politiet kun de prostituerede, ikke sexkøberne. Det er risikofrit at begå voldtægt mod udenlandske prostituerede. Hvad vil ligestillingsministeren gøre, for at mænd sigtes og straffes for de voldtægter, de begår mod handlede kvinder?
 
6. Danmark kritiseres for at behandle potentielle ofre for menneskehandel som illegale indvandrere og ikke som ofre, der har fået krænket deres grundlæggende menneskerettigheder. De fleste udenlandske prostituerede fængsles og udvises. Kun ganske få defineres som ofre for menneskehandel. Den danske identifikation af ofre for menneskehandel er blevet udsat for stærk kritik i GRETA-rapporten fra 2011 3(Ekspertgruppe under Europarådet, der skal tilse, at lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel, overholder konventionen). Mener ligestillingsministeren, at regeringen gør tilstrækkeligt for at opfylde sine forpligtelser til at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofrene?
 
7. Mener ligestillingsministeren, at det er i orden at betragte udenlandske prostituerede som illegale indvandrere?
 
8. Ligestillingsministeren henviser til, at Danmark har udvidet perioden for hjælp til kvinder i deres hjemlande, når de udvises fra Danmark efter endt refleksionsperiode. Stort set ingen kvinder tager imod tilbuddet om rehabilitering i deres hjemlande, punkt 1, formentligt fordi det er for farligt for dem. Punkt 2: Det er udelukkende de få kvinder, der defineres som ofre for menneskehandel, der får dette tilbud. Størstedelen af de udenlandske kvinder, der tages i razziaer, fængsles og udvises som illegale indvandrere. Synes ligestillingsministeren, at tilbuddet om repatriering i et halvt år i kvindernes hjemlande – et tilbud, stort set ingen tør benytte – er en god måde at hjælpe ofre for menneskehandel på?
 
9. GRETA kritiserer Danmark for kun at have givet opholdstilladelse til tre ofre for menneskehandel i perioden 2008-2010. Hvad er ligestillingsministerens holdning til at give ofre for menneskehandel, der ofte er truet på livet, hvis de vender hjem, opholdstilladelse med baggrund i de grove menneskerettighedskrænkelser, sexkøberne har udsat dem for?
 
10. Europarådets hovedformål er at forebygge og bekæmpe menneskehandel og samtidig garantere ligestilling mellem kønnene4. Konventionen anerkender dermed, at handel med kvinder til prostitution er et udtryk for manglende ligestilling. Samtidig anses menneskehandel for at være en grov menneskerettighedskrænkelse. Ligestillingsministerens svar på dette faktum har indtil videre været, at vi skal oplyse mænd endnu engang om, at de måske voldtager en slave, når de køber sex. Mener ligestillingsministeren, at en sådan oplysningskampagne vil fremme ligestillingen i Danmark og beskytte prostituerede kvinder tilstrækkeligt mod overgreb?
 
8. marts-initiativet maj 2013

 

 Presseklip.
5. december 2015 BT. Regeringens Nyborg beslutning
 
5. december DF Raseri. BT
 
november 2015 Politiken
 
Oktober 2015 etc. Flygtninge
 

28.10.2015 Dansker i Østrig bag nazistisk propaganda

25.09.2015 Flygtninge mødt med overfald i Finland

16.09. 2015 Agent Storm raser mod PET

16.09.2015 Gyldent Daggry efter valget

16.09.2015 Russisk Løsning for Syrien afvist af Vesten

September 2015  Flygtningepolitik

02.09. 2015 Nationalister marcherer mod grænsen lige nu.

 02.09.2015  DF angreb på DR.

01.09. 2015 Svensk nazist ville sprænge flygtningelejr i luften

01. 09. 2015 Muslimsk gravplads skændet

18.08. 2015 Sigtet for opfordring til brandattentat

16.08 2015 Brandattentet mod islamisk trossamfund

13.08.2015 Advarsel mod politioprustning.

13.08. 2015 Søren Espersen skal forsvare annonce

25.07.2015 DF om ændringer af " krigens love. "

13.07.2015 Racismen er din vuggegave.

13.07.2015 Krarup og Uriasposten holder sommerfest ved Mossø

07. 07. 2015  DF opponerer mod, at en krig kan være ulovlig.

04. 07.2015 Irakkommisionen

01.07.2015 Boghandleren fra Brønshøj dømt i terrorsagen.

20.06.2015 Nidobbelt mord i USA kædes sammen med nynazistisk hjemmeside.

18.06.2015 SIAD forsøger sig med udstilling

27.05.2015 Pegidafolk føler sig forfulgt

22.05.2015 Våbensalg til Israel? Aftale annulleret.

19.05. 2015 Falske facebook-sider der hænger muslimer ud er oprettet af højreekstreme

12.05.2015 Racistiske trusler mod kvinde i Kolding

11.05.2015 Politikere siger fra til Folkemødet

11.05.2015 Demonstration mod For Frihed/Pegida

05.05.2015 Wilders til Folkemøde

04.05.2015 Le Pen smidt ud af partiet

03.05. 2015  afsløring og dokumentation. Hemmeligt nazinetværk - Varulvene

24.04 2015 Topnazist Schalburg ven af kongehuset

14.04.2015 Den tidligere Østtsyke landsby Tröglitz udsat for nynazistisk vold.

30.03. 2015 Nazisten Søren Kams eftermæle.

28.03.2015 Svensk racisme if.h.t romaer

16.02.2015 Hadets ideologier har lighedspunkter. Mona Sahlin

16.02.2015 EBs artikler om Omar el Husseins angreb og drab på civile

14.02.2015 Mistænkelig brand ved migranters bopæl. Sverige.

13.02.2015 3 Nazister pågrebet af politiet i Sverige for trusler mod dagbladet Ekspressen.

21.01.2015 Højrefløj siger,de ønsker samling - men de ekstreme grupper kan ikke blive enige.

 20.01. 2015 13 % Jyllandsposten  - De måler medievinklen af Charlie Hebdo attentatet

13.01.2015 Tvivlsomme støtter i pressefrihedsmarchen

12.01. 2015 Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg på det antimuslimske overdrev

10.01. 2015 Eksperter advarer mod nye terrorlove

 

Demos
Elmegade 27 kld.

2200 Kbh.N
Åben man-tor 17-19

35 35 12 12
demos@demos.dk

 

Støt Demos arbejde

Giro: +01   5686164

Bank: Reg nr: 1551 Konto nr: 5686164.

CVR/SE - nummer 31737036

Demos er en forening, der bekæmper enhver form for højredrejning, og har en enestående tradition for dokumentationsarbejde mod racisme, imperialisme, og højrefløjens samarbejde med statsmagten.

 

DEMOS 4b96ad11db78a